od 6.2.2012 o 07:50

Na túru v zime snežnice, alebo trpezlivo prešľapávať sneh.

KST Turista Michalovce , pešia túra z Podhoroďa cez hradný vrch na Paprtný vrch – Veľký a Malý Osojík 28.01.2012

Popis trasy: Začiatok a koniec trasy bol v obci Podhoroď. Z Podhoroďa sa išlo cez Podhorodský hradný vrch na ktorom sa nachádzal mýtny hrad TIBAVA. Na odpočívadle pod hradným vrchom by sme sa mali dozvedieťna informačnej tabule niečo o hrade, no žiaľ je už niekoľko rokov neudržiavaná a z vyblednutých písmen sa len pod určitým uhlom môžete niečo dozvedieť.Mimoriadnou zaujímavosťou je na tom istom mieste len pár metrov od informačnej tabuli ZÁKLADNÁ VÝŠKOVÁ ZNAČKA – postavená povereníctvom techniky z 1950 roku. Či sa odtiaľto meria určitá nadmorská výška, alebo to ma súvis s geografiou, tak o tomto sa na mieste nedozviete …Po tejto zastávke sme pokračovali na hradný vrch s ruinami bývalého mýtneho hradu TIBAVA a pokochali sa nádherným výhľadom na obec Podhoroď a zároveň sme poctivo
zdokumentovali ruiny tohto kedysi významného hradu na ceste zo severu na juh. Ďalším naším cieľom bol najvyšší bod okruhu trasy a to kopec Paprtný vrch 622 m. Na vrchole Paprtného vrchu sú výborné výhľady do širokého okolia a však pre rozsiahlosť a lúky je potrebné prejsť pár metrov na východnú stranu kopca odkiaľ je výhľad na Beňatinský travertín a zaplavený kameňolom, plus časť obce Inovce a samozrejme na blízku Shengeskú hranicu s Ukrajinou. Na vrchole Paprtného vrchu je veľmi dobrý výhľad na obe Osojíky ( veľký a malý ) smerom na juhozápad odkadiaľ povedie ďalšia časť tejto trasy.Z Veľkého Osojíka 524 m čo nasledoval po zostupe z Paprtného vrchu sú tiež pôsobivé výhľady no už z iného uhla a tak už navyše vidieť na širšie okolie a to smerom na východ spomínana zelená Schengenská hranica s vrcholmi ako : Holica 984 m a Popriečny vrch 1023 m. Pod Popriečnym vrchom vidieť lúky Starého Koňuša 836 m. Smerom na Malý Osojík sa dá cez ďalekohľad vidieť časť Zemplínskej šíravy a smerom na západ sa nachádza hrebeň Vihoraltkých vrchov so známou červene označenou turistickou trasou"hrebeňovkou" z Podhoroďa cez Sninský kameň do Remetských Hámrov. Na tomto hrebeni rozoznať vrcholy : Sokolovec 628 m, Veľkú Vavrovú 782 m a čiastočne aj Diel 859 m. Cestou na Malý Osojík  sa nám ukáže takmer celá obec Podhoroď.Z Malého Osojíka 524 m je tiež vidieť nové miesta a to hlavne časť obce Beňatina a na opačnej strane Podhoroď. Nakoniec nasleduje posledná "atrakcia" a to kameňolom so zaujímavými stĺpmi skál ináč nazývané „BOROLO“ alebo Bralo no ten sme si pozreli len z diaľky pretože trasa bola pre sneh dosť náročná a tak sme šetrili silami na návrat do obce Podhoroď.

Povaha trasy: Prevažne trávnaté lúky s vyhliadkovými vrcholmi kopcov.

Začiatok výstupu: Z obce Podhoroď

Koniec výstupu: Vrchol Paprtného vrchu 622 m

Náročnosť: mierna

Čas výstupu: 55. minút

Zaujímavosti: fauna a flóra a výhľady

Dostupnosť cieľového bodu: nenáročný trávnatý povrch

Doporučenia: Zobrať si občiansky preukaz pre pohraničnú políciu a ďalekohľad

Poznámky: V zime snežnice alebo trpezlivo prešľapávať sneh.Portál nazempline.sk informoval Miroslav Baraniak, člen KST Turista Michalovce.


Komentáre