od nazempline.sk 8.1.2019 o 11:40

Vyhlásenie k Zalužickému memorandu

7. 1. 2019 si pripomínane presne 100 rokov od spísania tzv. Zalužického memoranda, ktorým podvihorlatské obce oficiálne žiadali o pripojenie k vzniknutému Československu.100 ročnicu memoranda si v Zalužiciach pripomenuli poslanec NR SR zo Zalužíc Miroslav Sopko, poslanec KSK z Michaloviec Milan Kaplan a miestny zemplínsky aktivista Marek Boka, ktorí zároveň na počesť tohto pamätného dňa ohlásili vznik občianskeho združenia Zemplínska župa.Poslanec NR SR Miroslav Sopko na pamätnom mieste pripomenul, že „presne pred 100 rokmi vo vtedajšej gréckokatolíckej ľudovej škole v Malých Zalužiciach 16 richtárov a vyše 600 roľníkov z podvihorlatských dedín žiadalo pripojenie do vznikajúceho československého štátu. Vyslalo svojich zástupcov priamo za ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavrom Šrobárom do Košíc. Týmto krokom bola prejavená politická vôľa našich predkov, že patríme ako Slováci do jedného štátu s bratmi Čechmi, ktorým bol dokument adresovaný.“Krajský poslanec Milan Kaplan tiež zdôraznil, že „dnes platí viac ako inokedy, že nestačí si slávne udalosti len pripomínať, ale zmysel ich odkazu aj udržiavať. A ten znie, že len prihlásením sa k svojmu pôvodu a aktívnym občianskym prístupom môžeme ovplyvňovať svoju budúcnosť. Aktívni ľudia, akými boli učiteľ Eugen Ballay a roľník Juraj Lukáč, bez ktorých by toto memorandum nikdy nevzniklo sú našimi vzormi, pravými lokálpatriotmi, ktorí aj dýchali pre svoju rodnú obec, či svoj rodný kraj a dokázali spájať ľudí.“

„Preto dnes po 100 rokoch v úcte k odkazu našich predkov chceme vytvoriť spoločenstvo Zemplínskej župy ako spojenie hrdých Zemplínčanov, ktorí chcú zastaviť odchod mladých, vytvoriť príležitosti pre ochotných pomáhať tým, ktorí sú v núdzi a zabezpečiť dôstojnú starobu naším mamám a otcom, a aby sme nepatrili do zoznamu najmenej rozvinutých, ale spojenými silami zlepšovali sami seba i náš rodný Zemplín,“ deklaroval na záver zemplínsky aktivista Marek Boka.

Zalužické memorandum bolo spísané dňa 7. januára 1919 vo vtedajších Malých Zalužiciach a následne doručené 10. januára 1919 ministrovi Vavrovi Šrobárovi do Košíc. Následným príchodom československých vojsk v januári 1919 na územie Zemplína sa toto územie stalo integrálnou súčasťou Československej republiky.

Miroslav Sopko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Milan Kaplan, poslanec Košického samosprávneho kraja
Marek Boka, zemplínsky aktivista


Komentáre