od nazempline.sk 16.4.2018 o 10:40

ŽSR opravia železničné priecestie v Slovenskom Novom Meste

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v utorok 17.apríla o 7,00 hod. začnú s opravami na železničnom priecestí v kilometri 36,668 (SP1302), ktoré sa nachádza železničnej stanici Slovenské Nové Mesto.


Zdroj: google maps

Predmetom opravy priecestia bude:

- odstránenie starej priecestnej konštrukcie (Gumokov) a koľajového lôžka,
- zriadenie nové koľajového lôžka,
- zriadenie novej priecestnej konštrukcie STRAIL,
- asfaltovanie priľahlých nábehov na priecestie.

Úplná cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 17.4.2018 od 6:00 hod. do 18.4.2018 do 20:00 hod. Obchádzka povedie cez Maďarsko. Vzhľadom na tieto výlukové práce bude v úseku Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto zabezpečená náhradná autobusová doprava.

ŽSR prosia cestujúcich a vodičov o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej aj cestnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.
TLAČOVÁ SPRÁVA


Komentáre