od nazempline.sk 28.3.2018 o 15:50

Výstava: Korupcia - skutok sa deje.

Projekt Skutok sa deje je realizovaný Úradom vlády SR a Prešovskou rozvojovou agentúrou, výstavami kresleného humoru na tému korupcie, ústrednou témou medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu.FOTO: ÚVSR, Humenné

Odborným gestorom prezentácií o formách korupcie, jej odhaľovania, dokumentovania i potrestania je odbor prevencie korupcie ÚV SR. Výstavné kolekcie sú zatiaľ inštalované na gymnáziách v Bardejove, Humennom a Michalovciach, diváci ich budú môcť navštíviť do konca apríla a začiatkom mája diskutovať o súčasných prejavoch korupcie s plk. Petrom Kovaříkom riaditeľom odboru prevencie korupcie.FOTO: Dariush RAMEZANI, Canada

Kurátorom výstav je Peter Rázus, ktorý upresňuje „Problematika prevencie korupcie patrí v súčasnosti medzi horúce aktuálne témy, ktorá odstraňuje make up formálnych administratívnych opatrení a napomáha, aby korupcia neexistovala ako štandardná norma ovplyvňovania procesov v svoj prospech.“FOTO: Jan TOMASCHOFF. Germany

Korupcia je diagnózou súčasnej spoločnosti, kritizovanou i akceptovanou v svojej sofistikovanej podobe, existuje vo všetkých krajinách sveta a jej preukazovanie je komplikované.FOTO: Vladimir KAZANEVSKY , Ukraine

Podpisuje sa na rezignácii občanov a vytvára nedôveru voči opatreniam inštitúcií, ktoré sa ju snažia eliminovať.
TLAČOVÁ SPRÁVA - Peter Rázus


Komentáre