od nazempline.sk 30.5.2017 o 13:50

Pokračuje projekt Baby basketbal

Basketbalový klub 1.BK Michalovce organizuje pre podporu pohybovej aktivity detí a pre zvýšenie popularizáciu basketbalu v našom meste projekt Baby basketbal.Tento školský rok bude predstavenie na 5 materských školách pre detí - predškolákov. V utorok 22.5. sa predstavili tréneri 1.BK Michalovce basketbal na XIII.MŠ na ul. Okružnej a na XXII. na ul. J.Švermu 8. Deti si osvojili pojem basketbal i základnú terminológiu.Následne si v praktickej časti vyskúšali základné basketbalové zručnosti ako dribling a streľbu na basketbalový kôš. K dispozícii bol basketbalový kôš s nastaviteľnou výškou i lopty pre baby basketbal.Po minuloročných skúsenostiach sa aj tentoraz deťom pohyb aj basketbalová lopta páčila. Detský basketbal ponúka pravidelnou realizáciou pohybových činností možnosť nadobudnúť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športovaniu.V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti aj do basketbalového krúžku. Krúžok je zameraný na rozvoj všestranných pohybových schopností a vytváranie pozitívneho vzťahu k športovaniu. Krúžok prípravky (ročníky 2009, 2010) bude prebiehať každý pondelok v telocvični 6.ZŠ (ZŠ Okružná) od 18:00 – 19:00. Tiež budú takto prebiehať tréningy aj od septembra. Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na 1.bkmi@centrum.sk resp. 0948 911 979.1.BK Michalovce


Komentáre