od nazempline.sk 5.5.2017 o 10:50

Jarný splav Laborca z Humenného do Strážskeho

Občianske združenie NÁVRATY Michalovce a Alcea – požičovňa lodí pozývajú všetkých vodákov aj začiatočníkov v nedeľu dňa 21.5.2017 na „Jarný splav Laborca z Humenného do Strážskeho“ – 3.ročník.Trasa je vhodná aj pre začiatočníkov. Súčasťou podujatia budú aj vodácke preteky na 10 km dlhej trati v kategorii C2 prípadne aj K1 (minimálny počet pretekárov v kategórii - 3)
Zraz účastníkov a prezentácia o 12.00 - 12:30 hod na točni pri Zimnom štadióne v Humennom.

Štart pretekov 13.00 hod.
Predpokladaný koniec splavu 15.30 hod. v Strážskom, Krivošťanoch pred mostom.
Štartovné 2,00 na osobu.

Víťazom kategórii budú udelené vecné ceny, účastníci splavu budú posilnení skvelým halaszlé.

Prihlášky na splav a preteky posielajte na adresu alcea.kanoe@gmail.com. Viac informácii na tel. číslach Alcea 0907 503 069 a OZ Návraty 0948 497 132.


Komentáre