od TLAČOVÉ SPRÁVY 20.4.2017 o 15:40

Na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa poriadne zdržíte

MICHALOVCE – 20. 03. 2017: Na cestných hraničných priechodoch s Ukrajinou sa vo Vyšnom Nemeckom aj v Ubli tvoria pri vstupe na Slovensko výrazne zvýšené čakacie doby.Na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj – Ubľa v osobnej doprave sa zvýšili a pretrvávajú zvýšené čakacie doby. Dôvodom je nápor cestujúcich, ktorí sa po veľkonočných sviatkoch vracajú do krajín EÚ. Očakávame, že tento nápor potrvá do konca tohto týždňa.

V nákladnej doprave vo Vyšnom Nemeckom sú zvýšené čakacie doby pre mimoriadny nárast počtu kamiónov.

Aktuálne čakacie doby:
Vstup: Vyšné Nemecké - osobná doprava: 180 minút Výstup: priebežne
nákladná doprava: 360 minút priebežne
Ubľa - 240 minút priebežne.

Colníci posilnili výkon služby a podľa možností je nasadený okrem stacionárneho aj mobilný skenovací systém, ktorý bežne zabezpečuje kontroly vozidiel v iných územných obvodoch v rámci Slovenska a v týchto dňoch vypomáha na hranici.V priebehu dnešného dňa vybavili colníci na vstupe z Ukrajiny do 12,00 hod. v Ubli 181 vozidiel a 600 cestujúcich, vo Vyšnom Nemeckom 300 osobných vozidiel, 1318 cestujúcich a 107 nákladných vozidiel.

Snahou colníkov je zabezpečiť plynulý prestup tovaru a osôb cez hranice pri dodržaní platných predpisov tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana obyvateľov. Na hraničných priechodoch boli po rekonštrukciách vytvorené podmienky pre prestup cestujúcich zodpovedajúce moderným štandardom vrátane hygienických zariadení určených pre cestujúcu verejnosť. Žiaľ, v týchto dňoch vo Vyšnom Nemeckom opäť zdemolovali niektoré toalety určené pre cestujúcich.Žiadame preto všetkých cestujúcich o trpezlivosť a slušné správanie, aby zariadenia určené pre verejnosť mohli byť využívané štandardným spôsobom všetkými cestujúcimi a nespôsobovali tak nepríjemné situácie druhým.

Situáciu na hraničných priechodoch priebežne sledujeme a vodičov budeme informovať prostredníctvom www.financnasprava.sk a prostredníctvom hromadných komunikačných prostriedkov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.


Komentáre