od nazempline.sk 4.5.2016 o 09:20

Byt plný turistických známok

Viac ako 1000 turistických známok skrášľuje byt Antona Hasáka z Michaloviec. Nazbieral ich za posledných 13 rokov. Všetky miesta aj sám navštívil.Niektoré miesta navštívil v čase, keď turistické známky ešte nevychádzali. Neskôr si ich postupne nechal poposielať, alebo mu ich darovali priatelia.Má ich presne 1077 a takto mu zaplnili celú stenu na chodbe.Všetky známky sú mu blízke, ale najradšej má tie zo Zemplína. Mnohé z nich vznikli práve na jeho odporúčanie.Každá známka má svoje jedinečné číslo. Rovnaký motív by nemal mať iné čísla, avšak aj to sa stáva.Cení si aj tie, ktoré získal za odmenu, že známky zbiera. Za každých desať po sebe nasledujúcich známok, dostal od vydavateľa jednu prémiovú.Nešťastný motív na turistickú známku si podľa neho zvolili Michalovce. Majú na nej Zemplínske múzeum. Zberateľ si myslí, že mesto si mohlo zvoliť iný motív a tento mohlo prenechať múzeu. Michalovce tak mohli mať turistické známky dve.Jeho zbierka obsahuje všetky turistické známky, ktoré vyšli na Slovensku. Niekoľko známok má aj zo susedného Česka.Turistike sa venuje už 60 rokov.
Komentáre