od nazempline.sk 11.6.2015 o 09:40

Študenti pozor! Ako zarobiť čo najviac počas brigády?

Študent, ktorý si počas prázdnin privyrába (napr. na dohodu o brigádnickej práci študenta) môže podpísať u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“. Mesačne si týmto spôsobom uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši svoj príjem.


FOTO: ilustračné

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (napríklad aj pracujúceho študenta) je aktuálne 316,94 eur mesačne. Ak študent zarába mesačne menej ako je uvedená suma a vyplní Vyhlásenie jeho, príjem bude zdanený preddavkom na daň vo výške 0 eur. V opačnom prípade, ak Vyhlásenie nepodpíše, príjem sa zdaní preddavkom na daň vo výške 19% bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže študent uplatniť aj spätne pri vysporiadaní svojej ročnej daňovej povinnosti. Má na to dve možnosti:
• v termíne do 15. 2. 2016 môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 alebo
• v termíne do 31. 3. 2016 má povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že suma jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 presiahne sumu 1 901,67 eura (prílohou daňového priznania sú potvrdenia od všetkých zamestnávateľov o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch).

Ak študent za rok 2015 nezarobí viac ako 1 901,67 eura, daňové priznanie nie je povinný podať, ale môže tak urobiť vo vlastnom záujme. V prípade, že počas roka mal z príjmu zrazené preddavky na daň a daňové priznanie podá, uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eura si vyčísli preplatok na dani, ktorý mu na základe podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku na dani správca dane vráti. Spomínaná žiadosť je súčasťou daňového priznania.
Informovala Mgr. Patrícia Macíková, hovorca finančnej správy SR


Komentáre