od TLAČOVÉ SPRÁVY 22.5.2015 o 14:40

V pondelok sa začínajú práce na odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu

Stavebné práce na nemocnici novej generácie v Michalovciach sa oficiálne začali 31. marca 2015.Ako prvé boli vykonané práce na zariadení staveniska a na prekládke inžinierskych sietí. V rámci prípravy územia na výstavbu sa v pondelok 25. mája 2015 začína fáza odstránenia skeletu nedostavaného a chátrajúceho pavilónu. Ukončená by mala byť v priebehu augusta tohto roku. Keďže aj tieto práce budú prebiehať za plnej prevádzky nemocnice, prijali sa dočasné prevádzkové opatrenia na minimalizáciu hlučnosti a prašnosti. Začiatok výstavby novej budovy nemocnice je naplánovaný na koniec leta 2015. Brány nemocnice novej generácie by sa mali otvoriť pre prvých pacientov začiatkom roka 2018.

„Nevyhnutným predpokladom na výstavbu nemocnice novej generácie je odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu. Všetky práce sa budú vykonávať s ohľadom na zachovanie komfortu a bezpečnosti našich pacientov. Táto fáza projektu je veľmi náročná, a preto by sme radi poprosili o zhovievavosť a trpezlivosť všetkých obyvateľov Michaloviec. V prípade potreby budú môcť svoje podnety oznámiť telefonicky v pracovných dňoch na infolinke Sveta zdravia, tel. č. 055/327 77 77 alebo e-mailom na info@svetzdravia.com,“ doplnil Tomáš Kráľ, hovorca siete regionálnych nemocníc Svet zdravia.

Búracie práce bude subdodávateľsky realizovať odborne spôsobilá spoločnosť so skúsenosťami s búraním výškových budov po celom Slovensku.

Kľúčové fakty o nemocnici novej generácie v Michalovciach:

Moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie (prízemie a tri nadzemné poschodia s vnútornými átriami)
Centrálny urgentný príjem

Komplexná rádiodiagnostika s CT a MR

OMIS (oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti)

Lôžkové časti (310 až 370 plávajúcich lôžok v novej budove; celkový počet lôžok nemocnice vrátane infektologického a onkologického pavilónu bude až 443)

Vysoký podiel jednolôžkových izieb 8 moderných operačných sál

Oddelenie jednodňovej chirurgie

4 pôrodné izby a moderná pôrodná zákroková sála

Moderný parkovací systém, 170 parkovacích miest pre pacientov, zamestnancov a pre dodávateľov

Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

zdroj: Svet zdravia, a. s.


Komentáre