od nazempline.sk 26.3.2015 o 14:40

Príďte sa duchovne obnoviť pred Veľkonočnými sviatkami

Svet je veľmi uponáhľaný. V tomto rýchlom čase sa vedia ľudia ťažko zastaviť, ale stále sa to dá. Treba len chcieť. Obzvlášť pred Veľkonočnými sviatkami je príležitosť stíšenia sa a  duchovne sa obnoviť.Rehoľa Saleziánov don Bosca (sdb) v Michalovciach pripravuje v tomto týždni duchovnú obnovu pre mládež, staršiu generáciu i mladé rodiny. Duchovná obnova je možnosť dať si do poriadku svoj vzťah s Bohom cez sviatosť zmierenia.Duchovná obnova pre mladých začína v sobotu 28. marca od 9.00 h v kostole u Saleziánov na Špitálskej ulici. V tomto roku ju pripraví salezián Pavol Pipka sdb. Ústrednou témou bude „Milosrdenstvo.“ Chcem predstaviť, čo znamená milosrdenstvo, alebo ako sa prejavuje v našom živote a či dokážeme byť milosrdní. Bude možnosť zamyslieť sa, nad tým čo je to milosrdenstvo, ako ho žijem ja, a ako ho prejavuje Boh voči nám ,, Povedal Otec Pavol “ po krátkej prednáške predložím mladým zopár otázok na ústranie, zamyslenie sa , ticho, kedy si môžu prejsť ako prežívali svoj život s pohľadom na milosrdenstvo. Pomocou týchto otázok sa v tichu môžu pripraviť na sviatosť zmierenia. Po čase stíšenia, ktorá je časom modlitby a zmierenia s Bohom sa duchovna obnova končí spoločnou sv. Omšou.Podobná duchovná obnova čaká starších a mladé rodiny od 17.00 h. „Väčšinou prichádzajú rodiny, ktoré sa chcú pripraviť na Veľkú noc. Ide o Najväčšie kresťanské sviatky v roku. Nie je to iba o tom, že sa postavím do radu na spoveď a poviem čím skôr svoje hriechy. Je tam čas a priestor prejsť s Bohom svoj život a tiež zhodnotenie ako som prežil tých 40 dní pôstnej prípravy na Veľkonočné sviatky. Ide Skôr je to taký posun aj ako chcem žiť ďalej,“ uviedol otec Pavol.

Ako dodal salezián otec Pavol, že dnešná doba neponúka vôbec priestor na to, aby sme sa zamysleli nad tým čo sme spravili, čo nás čaká, ako sa na to pripraviť. „duchovná obnova je pokračovaním tradície nášho zakladateľa Don Bosca, kde sa apeluje na ticho , ktoré v nás vytvára priestor pre stretnutie s Bohom.“ uzavrel.


Komentáre