od nazempline.sk 9.8.2014 o 16:20

Pútnici smerujú do Klokočova - PROGRAM

Gréckokatolícka farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky pozýva na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť v Klokočove. Pri tejto príležitosti prinášame jej program.Program odpustovej slávnosti:

Sobota 9. augusta 2014:
16.00 Deviata hodinka a malá večiereň
17.00 Malé svätenie vody
18.00 Veľká večiereň s lítiou
19.15 Mládežnícky ruženec
20.00 Archijerejská svätá liturgia, dialógy, myrovanie
21.30 Krížová cesta mladých, duchovný program mladých

Nedeľa 10. augusta 2014:
00.00 Svätá liturgia slovenská s panychídou
01.30 Akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši
02.30 Polnočnica
03.30 Eucharistická poklona – adorácia v chráme
04.30 Prosebný kánon k Bohorodičke – Paraklis
05.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
06.00 Utiereň a prvá hodinka
07.30 Svätá liturgia cirkevnoslovanská; slávi vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
09.00 Tretia hodinka
09.15 Posvätný ruženec
10.00 Archijerejská svätá liturgia, slávi vladyka Milan Chautur, CSsR košický eparcha, za účasti kazateľa vladyku Milana Lacha, SJ prešovského pomocného biskupa a ďalších hostí, sprievod okolo chrámu, myrovanie
12.00 Šiesta hodinkaMožnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30 h. Bližšie informácie poskytne Gréckokatolícky farský úrad Klokočov (Tel.: 056 6492 508, 0911 105 908, klokocov@grkatke.sk).

TK KBS informoval o. Peter Čintala
FOTO: nazempline.sk


Komentáre