od nazempline.sk 29.3.2013 o 20:30

Jeden zo spôsobov, ako možno čosi povedať Bohu

Na Veľký piatok sa v Michalovciach už tradične stretávajú všetky kresťanské cirkvi, aby spoločne rozjímali nad Kristovým umučením.Aj keď tento rok počasie nevyšlo práve najlepšie, ľudí to vôbec neodradilo. Naopak. Prišli v hojnom počte, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju vďačnosť Kristovi, za jeho vykúpenie.Postupne prečítali celý pašiový príbeh, a medzi tým spievali piesne o tajomstve kríža.Aj toto je jeden zo spôsobov, ako možno čosi Bohu povedať.zdroj: www.sdbmi.sk


Komentáre