od Vlado Bučko 26.2.2013 o 14:30

Sťahovanie autobusovej stanice v Michalovciach sa blíži

Nové autobusové nástupiská mesto nepostaví tam, kde pôvodne plánovalo. Autobusovú stanicu chcelo presťahovať z Kostolného námestia na opačný koniec mesta, k železničnej stanici. Na projekt prispela vláda sumou 500 tisíc eur.Nová autobusová stanica mala pôvodne vyrásť napravo od železničnej stanice. Pozemky, na ktoré si robila zálusk samospráva, ale nepatria mestu. Časť vlastní SAD a časť iný súkromný majiteľ.Na vysporiadanie pozemkov nemá samospráva dostatok času. Dotáciu, ktorú dostala od vlády, má k dispozícii do marca 2014. Stavať tak musí začať už v tomto roku. Novú autobusovú stanicu sa preto rozhodla postaviť na vlastných pozemkoch. Tie sa rozprestierajú na ľavej strane železničnej stanice.Nové autobusové nástupiská by sa mali v budúcnosti spojiť s novým terminálom, ktorý plánujú postaviť Železnice SR. Terminál postavia v rámci projektu elektrifikácie železnice medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným. Projekt za 60 mil. EUR chcú Železnice SR financovať z európskych fondov. Žiadosť o nenávratnú dotáciu podajú v priebehu marca 2013.Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán Operačného programu Doprava vykonáva pri projektoch financovaných z fondov EÚ funkciu kontroly riadenia týchto projektov. Budúci dopravný uzol tu vidia takto. "Keďže v Michalovciach sú železničná a autobusová stanica umiestnené bezprostredne vedľa seba, bude sa pri návrhu projektu riešiť priamy bezbariérový prestup medzi autobusovou a železničnou dopravou, pričom budú mnohé služby a funkcie staníc integrované (vytvorí sa tzv. spoločný Terminál integrovanej osobnej dopravy), ktorý rieši okrem priameho prestupu aj ďalšie funkcie (parkovanie osobných motorových vozidiel cestujúcich, spoločné informačné systémy osobnej dopravy, odkladanie bicyklov a pod.). To isté sa týka aj ostatných služieb poskytovaných zákazníkom ZSSK a SAD." píše sa v stanovisku ministerstva dopravy.Realizáciu projektu „ Elektrifikácia trate Bánovce-Humenné“, vrátane terminálu v Michalovciach, budú zabezpečovať ŽSR prostredníctvom vysúťaženého zhotoviteľa stavby, ktorý vzíde z verejnej súťaže (plán 2014-2020).

Na mieste terajšej autobusovej stanice by samospráva rada videla novú kultúrno-spoločenskú zónu, ktorá bude spojená s parkom Kerta.


Komentáre