od nazempline.sk 3.9.2012 o 10:00

Festivalová nedeľa pod hradom zachutila každému

40. Podhoroďské slávnosti na pomyselnom pomedzí. V programe 40. ročníka festivalu v geograficky zaujímavej časti Karpatského euroregiónu, kde dochádza k stretu a prelínaniu rusínskej a ukrajinskej kultúry so slovenskou sa 26. augusta na amfiteátri za Kultúrnym domom v obci Podhoroď od 14,oo hod. predstavili slovenské, rusínske a ukrajinské súbory, skupiny a jednotlivci.Usporiadatelia  - Obecný úrad v Podhorodi, Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Zväz Rusínov- Ukrajincov Slovenskej republiky pripravili program vytvorený z hudobných, speváckych a tanečných blokov.

V úvode festivalu hrala a spievala pod hradom Ľudová hudba Ondreja Kandráča so sólistkou Monikou Kandráčovou. Po oficiálnom otvorení program pokračoval blokom Holos sa ozyvať pud horodom, v ktorom vystúpili žiaci miestnej základnej školy, Mikuláš Petrašovský s dcérou Natáliou Padovou a víťazky regionálnych súťaží v speve ľudových piesní Lenka Hričindová a Alexandra Nováková. Ľudový rozprávač Jožko Jožka osviežil svojim humorom vystúpenie ženskej speváckej skupiny Kamélie z Ukrajiny. Prvýkrát sa na festivale predstavilo Gitarové trio Vokál z Humenného. Po beťarsky nám zaspievali Mária Macošková a Ján Ambróz. Program ukončilo vystúpenie folklórneho súboru Šarišan.

Spestrením viacžánrových slávností boli sprievodné podujatia – ulička remesiel, jazda na koni, prezentácia programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná a ľudová veselica. Veľkým lákadlom bol najmä 8. ročník gastronomickej súťaže v lepení a varení pirohov pod názvom PIROHY 2012.Úlohou súťažiacich bolo pripraviť z 1 kg múky v určenom časovom limite čo najväčší počet pirohov so stanovenou veľkosťou. Súťažné družstvá boli ocenené za tradičných prístup k príprave pirohov (obec Krčava), za profesionálny prístup a dlhoročnú účasť na súťaži (obec Jenkovce), ale aj za originalitu použitých plniek (Zakarpatská Ukrajina – hubová plnka, obec Jenkovce – 10 druhov).Zrúcaniny hrádku nad obcou Podhoroď sú nemými svedkami pomerne bohatej histórie aj zaujímavej prítomnosti pomyselného pomedzia medzi dedinami, v ktorých obyvatelia hovoria zemplínskym nárečím a Rusínmi.. Podujatie je v tejto pohraničnej oblasti obľúbenou i očakávanou kultúrno – spoločenskou udalosťou. Cieľom festivalu je budovať povedomie a hrdosť na spoločnú históriu a súčasnosť regiónu, v ktorom sa prelínajú ľudové zvyky a tradície, zatraktívniť destináciu a prispievať k rozvoju cestovného ruchu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita, ktorý je súčasťou projektu EHMK.

O podujatí informovala: Mgr. Erika Demčáková, ZOS Michalovce,
DP Sobrance


Komentáre