od nazempline.sk 15.7.2012 o 19:40

Michalovských turistov už pozná aj prezident Ivan Gašparovič

Tohtoročné najväčšie turistické podujatia Klubu slovenských turistov (KST) možno, čo sa týka počasia, kľudne nazvať extrémne. Veď na zimnom zraze v Levoči bolo v noci -30 ºC a cez deň okolo -18 ºC, no teraz na letnom zraze tropické noci nad 22 ºC, ale počas dňa až do 38 ºC.Pre členov najstaršieho michalovského KST Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk to bola už 37. účasť v rade (od r. 1976). Centrom zrazu dospelých od 4.7. do 8.7. 2012 bola obec Vyhne (350 m n. m.) v Štiavnických vrchoch prvýkrát písomne spomínaná v r. 1326.

Nachádza sa tu najstarší pivovar v strednej Európe, v ktorom sa dodnes varí pivo tradičnou technológiou - Steiger Vyhne - fungujúci už v r. 1473. Od r. 1497 tu boli aj termálne kúpele, ktoré žiaľ v r. 1945 zanikli.

Turistické oddiely mládeže (TOM) „rozbalili“ svoj tábor od 2.7. do 8.7. 2012 na svojom XLIII. Stretnutí TOM KST v areáli ZŠ Hliník nad Hronom, obce prvýkrát známej z análov od r. 1075. Organizátori pripravili pre účastníkov zrazu 8 peších trás od najťažších (29 km) cez stredné až po ľahké (9 km), 4 cyklotrasy od 45 km do 120 km a 4 vodné trasy – splavy Hrona.Nezabudlo sa ani na kultúrno-poznávaciu činnosť (KPČ) návštevou Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, poľovníckeho múzea v Svätom Antone, či starobylej Banskej Štiavnice. V úvode spomínané horúčavy odradili mnohých účastníkov od naplánovaných túr, keď najväčší počet ľudí, ale iba 134 bolo na jednej z najľahších (9 km) trás na Jelenej skale (750 m n. m) zvanej tiež Jeržištáň, kde zároveň bola celebrovaná cyrilometodská svätá omša konaná to každoročne od r. 2007. Na najťažšiu 29 km túru s prevýšením 769 m sa prihlásilo iba 7 turistov. Členovia nášho NM KST T sa vybrali na nenáročné prechádzky do blízkeho okolia zrazového miesta. Prešli popri chránenom prírodnom výtvore Vyhniansky travertín vyhlásenej v r. 1986, prebehli sa Rudnou dolinou, kde bola zrekonštruovaná lesná cesta Plesia s prútenými hrádzkami v potoku, či si obzreli neďaleký biatlonový areál, kde si účastníci zrazu nenechali újsť možnosť zastrieľať si malokalibrových zbraní.Samozrejmosťou bola obhliadka prírodnej rezervácie Kamenné more založenej už v r. 1923, ktorú neobišiel snáď nikto z účastníkov, pri ktorom sa občerstvili (v tieni), či pri neďalekom, podľa domácich v najchladnejšom prameni v SR zvanom Anjelský prameň. Nevynechali ani sprievodné aktivity, či už exkurziu v tunajšom pivovare, na ktorej sa zúčastnilo aj ďalších 300 turistov, stretnutie s PhDr. Pavlom Dvořákom, slovenským historikom, scenáristom, spisovateľom, vydavateľom i prekladateľom, premietanie dobrodružných filmov od Pavla Barabáša, ako aj už vyššie spomínané fakultatívne KPČ.Najväčší záujem, akože ináč, v tých horúčavách, bol o kúpanie za zrazové zľavy v termálnych kúpaliskách v Sklených Tepliciach, vo Vodnom raji vo Vyhniach alebo priamo v centre zrazu v hoteloch Sitno a Termál. Bola aj možnosť získať obnovený oblastný turistický odznak (OTO) okresu Žiar nad Hronom, či doplniť si zbierku turistických známok (č. 168, 229, 386).Kultúrny program country večer so skupinou Dostavník prekazila hneď v zárodku búrka z tepla, tak isto ako slávnostné otvorenie zrazu, ktoré sa muselo presunúť z exteriéru futbalového ihriska do interiéru kongresovej sály hotela Sitno a ktoré poctila svojou návštevou Jeho Excelencia Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky.Na zraze bolo prítomných do 900 účastníkov vrátane organizátorov, z toho 170 členov TOM ako aj zahraniční delegáti z Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska.Vrelé poďakovanie za veľmi úspešný zraz (a bez úrazu) patrí nielen 170 člennému organizačnému štábu cvičiteľov a dobrovoľníkov, ale hlavne predsedníčke a podpredsedovi organizačného štábu Aničke Gálikovej a Ing. Milošovi Zimanovi.Na slávnostnom ukončení, ktoré vykonal tak isto ako otvorenie, predseda KST P. Perhala prevzal z jeho rúk štafetu zrazov predseda organizačného výboru 60. celoslovenského zrazu KST 4.7. – 7.7. 2013 v Bratislave Jindro Racek, ktorý je zároveň aj predseda sekcie pešej turistiky KST. Bodku za celou akciou dala večerná diskotéka, slávnostné zapálenie zrazovej vatry a prekvapenie organizátora – ohňostroj a fascinujúca laserová šou.Vrcholové podujatie KST sa teda skončilo v pohode, účasťou na ňom aj vďaka finančnej dotácii od mesta Michalovce si svoje mesto členovia KST Turista znovu o niečo viac zviditeľnili a spropagovali.

Dúfame, že pohodové bude aj posledné zrazové podujatie v tomto roku a to XXXIV. Slovenský zraz cykloturistov KST 23. – 26. 8. 2012 v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch.

Informoval: Anton Hasák, predseda KST Turista Michalovce, podpredseda sekcie cykloturistiky KST


Komentáre